Wilt u hier adverteren voor een heel specifiek publiek? Dat kan! Mail ons nu!

Avion in de media

de wil van het volk!

Hotel Avion al in 1881 een herberg als voorloper  |  gemeentearchief  |  winter 1989
Enkele oude en interessante gegevens hebben we kunnen opsporen onder andere met behulp van de archivaris van de Gemeente Enschede. Deze was zo vriendelijk ons kopieën te zenden van officiële stukken van de Gemeente en enkele krantenknipsels uit die tijd. De tijd van rond 1900. Stukken uit het kadaster geven aan dat Albert Meyran, winkelier en tapper, in 1885 eigenaar was van het perceel Deurningerstraat 27. Deze Albert Meyran overleed op 5 november 1899 op genoemd adres.

Klein begin. Uit de ter beschikking gestelde papieren blijkt echterook dat er al in 1881 sterke drank in het klein werd geschonken in genoemde lokaliteit. Er is namelijk een afschrift bij van een besluit tot vergunning van verkoop van sterke drank in het klein, gedateerd 15 april 1900. Hieruit blijkt dat ene Hendrika Breteler, weduwe van Albert Meyran, vergunning zoekt tot verkoop van sterke drank in het klein, in de beneden- achter- en opkamer van het huis aan de Deurningerstraat nr. 27. Het gaat verder als volgt: “Overwegende, dat op 1 mei 1881 in deze lokaliteiten zonder strijd met wet of verordening, sterke drank in het klein werd verkocht door Johan Gerard Lunter enz.enz. en gelet op art. 1, 5 en 2 dier wet, hebben goedgevonden aan de verzoekster voor het tijdvak van 1 mei 1900 tot en met 30 april 1901 te vergunnen, in de meergemelde lokaliteiten sterke drank te verkopen”, was getekend onder andere door de toenmalige burgemeester Edo Bergsma.

Brand. Opgemerkt dient nog te worden dat ook voor 1881 op dezelfde plaats reeds een herberg te vinden was, maar daarvan is niet veel bekend. Wel bekend is dat de Deurningerstraat toen nog de naam Korte Stegge had. Begin april 1904 werden het café en een gedeelte van de zaal, dat toen eigendom was van de weduwe Meyran en door Uit van den Boogaard werd geëxploiteerd, door brand verwoest.

In den nacht van donderdag op vrijdag l.l. is het café aan de Deurningerstraat, alhier, eigendom van Mej. de wed. Meijran, en in exploitatie bij den heer Uit den Boogaard , geheel door brand vernield. De bewoners moesten in nachtgewaad het perceel verlaten en de inventaris is grotendeels vernield. De brandweer, die in allerijl werd gealarmeerd was binnen twee uur den brand meester en behield de belendingen. Huis en inboedel waren tegen brandschade verzekerd. Oorzaak is onbekend. – Krantenknipsel uit 1904

Herbouw. Op 24 mei 1904 diende de weduwe Meyran een verzoek in tot herbouw van café en toneelzaal met winkelwoonhuis. De bouwvergunning werd verleed op 30 mei 1904. Als architect van de plannen wordt genoemd R. van der Woerd Hz. Van de daaropvolgende periode tot 1930 is niet veel bekend. Het jaar 1930 is echter een belangrijk jaar in de geschiedenis van Avion. Bij akte van 01.08.1930 is het pand door de Brouwerij Klok de la Tene Grolsch bierbrouwerij gekocht van de heer H. Northolt. In dat jaar is reeds met de verbouwing begonnen. Naar mag worden aangenomen is de bouw gereed gekomen in het vooraar van 1931, want op 29 april 1931 is de drankwetvergunning overgeschreven ten name van de nieuwe exploitant Hendrik ten Berge.

Uitbreiding. Op 13 november 1937 is door de brouwerij aan de achterzijde van het terrein een stuk grond gekocht, dat was de toenmalige Hengelosedwarsstraat, nu in gewijzigde vorm de Raiffeisenstraat. Die grond is gekocht van de Rooms Katholieke Parochie H. Joseph, zoals het werd omschreven. Eveneens in dat jaar werden aan de Deurningerstraat rechts van Avion twee pandjes gekocht, nr. 31 en 33. Ze zijn in een later stadium gesloopt. In 1938 werd door het eigen bouwbureau van de brouwerij een plan gemaakt voor de bouw van een eetzaal naast de grote zaal, later ook wel serre genoemd. Ook dit plan is tot uitvoering gekomen. Vele jaren lang is het bedrijf in “eigen exploitatie” geweest.

Bekende namen. Bekende namen na de reesr genoemde ten Berde zijn onder andere in willekeurige volgorde Klein Gebbink, Brusse, Sijbesma en Westerbaan. In december 1959 kwam de heer J. PH.J. Becker op de zaak. Na enkele aanloopjaren huurde hij het horecabedrijf “hotel Avion” van de brouwerij om voor eigen rekening verder te gaan. Het is de tot nu toe langste periode geworden in het bestaan van Avion met de brouwerij als eigenaar, want pas in 1981 stopte hij ermee. Vanaf 1981 tot op de dag van schrijven heet de nieuwe huurder exploitant Jos Gehring en heeft een Portugees restaurant.

H.J.J. Tnack voor ’n Sliepsteen, winter 1989 – no. 20

Inmiddels is het pand eigendom van Dhr. Berendsen en huist er op de benedenverdieping zijn slijterij. Sinds 1989 is het oude hotel in gebruik als studentenhuis.